Takk, Sandnes!

Takk, Sandnes!

Søknadsperioden for 2020 varer fra 1. september - 30. september kl. 12.00

Hvem kan søke?

Lag, foreninger o.l. som har sitt virke innen Sandnes kommune kan søke om midler fra Takk, Sandnes.

Organisasjonsnummeret må være registrert i Brønnøysundregistrene med en adresse i Sandnes.

Organisasjonen må være kontoeier av kontonummeret som oppgis i søknaden.

Det kan kun registreres en søknad per organisasjonsnummer. Dersom det finnes undergrupper/lag, oppfordrer vi til at styret søker på vegne av hele klubben. Søknader fra undergrupper kan bli slettet.

Hva kan en søke om støtte til?

For å motta støtte må søknaden være tiltenkt et samfunnsmessig formål. Det kan ikke innvilges midler fra fondet til politiske- lag, foreninger eller organisasjoner. Alle lag og foreninger som søker midler fra Takk, Sandnes er automatisk med i konkurransen om å vinne kr 50.000 ekstra til klubbkassen.

Hvordan vurderes søknadene?

Gavekomiteen vurderer hver søknad for seg og beslutter egenhendig hvem som tildeles støtte. Formål og aktivitetsnivå er to avgjørende faktorer for tildeling av midler.

Hvem sitter i gavekomiteen?

Gavekomiteen består av fire personer fra bankens Forstanderskap, og gruppen er sammensatt slik:

  • en representant fra de innskytervalgte
  • en representant fra de kommunalt oppnevnte
  • en representant fra grunnfondsbeviseierne
  • en representant fra de som er valgt fra bankens ansatte

Personvern

Data som registreres i forbindelse med konkurransen vil kun benyttes i relasjon til konkurransen samt til kontakt av vinner. Informasjonen vil ikke bli brukt til videre markedsføring og blir slettet når konkurransen er over. Ved deltakelse i denne konkurransen gis Sandnes Sparebank fri tillatelse til å publisere de enkelte konkurransebidragene på nett eller i trykte medier. Dette kan gjøres uten kompensasjon og uten varsel.

Takk, Sandnes eies av Sandnes Sparebank og er underlagt de samme personvernvilkårene. Du kan lese mer her.

Diskvalifisering

Sandnes Sparebank forbeholder seg retten til å fjerne søknader som ikke oppfyller vilkårene, er krenkende eller er av upassende karakter. Dette, samt brudd på konkurranseregler eller stemmefusk, vil føre til diskvalifisering uten forvarsel. Den enkelte søker er selv ansvarlig for å overholde rettigheter knyttet til bildebruk.

Hvem kan vinne kr 50.000 ekstra?

I utgangspunktet kan alle som søker være med i kampen om eksrapotten på 50.000 kroner. Ved utvelgelse av vinner, vil antall medlemmer under 17 år kunne bli avgjørende.

Stemmegivning

Du kan kun gi en stemme per kandidat. Du kan stemme på så mange kandidater du ønsker. For å unngå stemmefusk, har vi valgt å bruke facebook-innlogging før en kan avgi stemme.

Publisering av vinner av 50.000 ekstra

En jury bestående av ansatte i Sandnes Sparebank velger en vinner blant de tre søkerne med flest stemmer ved søknadsperiodens slutt 30. september 2020. Vinneren offentliggjøres senest 7. oktober.

Lykke til!

Design: Fasett       Utvikling: Last Friday

Logg inn med Facebook

Bli med og stem frem det laget eller den foreningen du hører til, eller som du syntes fortjener noe ekstra. Vi velger en vinner blant de tre kandidatene som har flest stemmer. Stem frem til 30. september!

×

Like Sandnes Sparebank?

Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert på konkurransen. Her finner du også ferske nyheter, synspunkt fra andre kunder, oppdateringer, råd og tips.

×

Takk, Sandnes!

Søknadsfristen er ute! Takk, Sandnes 2020 er stengt for søknader og stemmegivning. Vinneren av ekstrapotten på 50.000 kroner blir annonsert senest 7. oktober. Vi takker alle som har engasjert seg!