Foto: Roy E Jonassen, Bogafjell IL
Vi tar samfunnsansvar!
Fordi vi bryr oss om samfunnet

Hvert år deler vi ut mange millioner av bankens overskudd tilbake til samfunnet gjennom Sandnes Sparebanks Gavefond. Til deg, noen i familien din, eller noen du kjenner. Målet vårt er å glede og begeistre små og store i samfunnet vi er en del av.
 
Hvem kan søke?
Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.
Søkere må ha lokal tilknytning og formålet må være tiltak i regionen.

Hva støtter vi?
Midler fra gavefondet skal brukes til allmennyttige formål og bidra til å skape begeistring, glede og engasjement i vår region. Minimum 10 % av midlene som deles ut skal øremerkes prosjekter eller tildeles organisasjoner med formål innen:
Miljø, klimaendringer, forurensning, plastikk, avskoging, forsøpling, energiforbruk.
Vi gir støtte til prosjekter/tiltak primært innenfor disse områdene:
- Utdanning, opplæring, kompetanse
- Kultur
- Idrett
- Bærekraft
- Prosjekt/arrangement

Hva støtter vi ikke?
- Søknad om tiltak til ordinær drift. (Dette kan søkes om i "Takk, Sandnes". Neste søknadsrunde i "Takk, Sandnes" kommer i mai 2021.)
- Religiøse eller politiske formål
- Prosjekter som er til skade for miljøet
- Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
- Det gis ikke støtte til virksomhet/prosjekter der banken har låneengasjement
Avslag begrunnes ikke.

Sandnes Sparebanks Gavefond tar imot søknader vår og høst hvert år. Dette blir annonsert på våre nettsider og i sosiale medier.