Ulrik og Alfred, Ganddal IL
Her er våre retningslinjer
Søknadsperioden for 2021 varer fra 3. mai - 14. juni kl. 12.00

Hvem kan søke?
Klubber, foreninger o.l. som har sitt virke innen Sandnes kommune kan søke om midler fra Takk, Sandnes.
Organisasjonsnummeret må være registrert i Brønnøysundregistrene med en adresse i Sandnes.
Organisasjonen må være kontoeier av kontonummeret som oppgis i søknaden.
Det kan kun registreres en søknad per organisasjonsnummer. Dersom det finnes undergrupper/lag, oppfordrer vi til at styret søker på vegne av hele klubben. Søknader fra undergrupper kan bli slettet.

Hva kan en søke om støtte til?
For å motta støtte må søknaden være tiltenkt et samfunnsmessig formål. Det kan ikke innvilges midler fra fondet til politiske- lag, foreninger eller organisasjoner. Alle lag og foreninger som søker midler fra Takk, Sandnes er automatisk med i konkurransen om å vinne kr 50.000 ekstra til klubbkassen.

Hvordan vurderes søknadene?
Gavekomiteen vurderer hver søknad for seg og beslutter egenhendig hvem som tildeles støtte. Formål og aktivitetsnivå er to avgjørende faktorer for tildeling av midler.

Hvem sitter i gavekomiteen?
Gavekomiteen består av fire personer fra bankens Forstanderskap, og gruppen er sammensatt slik:
  • en representant fra de innskytervalgte
  • en representant fra de kommunalt oppnevnte
  • en representant fra grunnfondsbeviseierne
  • en representant fra de som er valgt fra bankens ansatte

Personvern
Data som registreres i forbindelse med konkurransen vil kun benyttes i relasjon til konkurransen samt til kontakt av vinner. Informasjonen vil ikke bli brukt til videre markedsføring og blir slettet når konkurransen er over. Ved deltakelse i denne konkurransen gis Sandnes Sparebank fri tillatelse til å publisere de enkelte konkurransebidragene på nett eller i trykte medier. Dette kan gjøres uten kompensasjon og uten varsel.

Diskvalifisering
Sandnes Sparebank forbeholder seg retten til å fjerne søknader som ikke oppfyller vilkårene, er krenkende eller er av upassende karakter. Dette, samt brudd på konkurranseregler eller stemmefusk, vil føre til diskvalifisering uten forvarsel. Den enkelte søker er selv ansvarlig for å overholde rettigheter knyttet til bildebruk.

Hvem kan vinne kr 50.000 ekstra?
I utgangspunktet kan alle som søker være med i kampen om ekstrapotten på 50.000 kroner. Ved utvelgelse av vinner, kan aktiviteter knyttet til barn og unge bli vektlagt.  

Stemmegivning
Du kan kun gi en stemme per kandidat. Du kan stemme på så mange kandidater du ønsker. For å unngå stemmefusk, har vi valgt å bruke facebook-innlogging før en kan avgi stemme.

Publisering av vinner av 50.000 ekstra
En jury bestående av ansatte i Sandnes Sparebank velger en vinner blant de tre søkerne med flest stemmer ved søknadsperiodens slutt 14. juni 2021. Vinneren offentliggjøres senest 18. juni.

Spørsmål?
marked@sandnes-sparebank.no 

Lykke til!