Foreningens navn:

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Stangeland Skole

Antall stemmer:
43
Posisjon:
21

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Stangeland Skole har som formål å arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Søk i dag

 Hvert år deler vi ut midler til lag og foreninger i Sandnes kommune. Søk om støtte til prosjekt eller generell drift. 

Søknadsfrist er 14. juni 2021 kl. 12.00 
Send søknad