Foreningens navn:

Sandved Turn

Antall stemmer:
24
Posisjon:
31

Sandved Turn(startet 1975) trener i Sandneshallen, Skeiane og Sandved Skole. Vi er over 500 aktive medlemmer, fra 2 år og opp. Idretten heter Troppsgymnastikk og består av tumbling, trampett og frittstående dans, og er en stor innendørs idrett i Sandnes

Søk i dag

 Hvert år deler vi ut midler til lag og foreninger i Sandnes kommune. Søk om støtte til prosjekt eller generell drift. 

Søknadsfrist er 14. juni 2021 kl. 12.00 
Send søknad