Foreningens navn:

Støttesenteret for innvandrere

Antall stemmer:
143
Posisjon:
6

Våres mål er å assimilere, kjempe mot depresjon iblant innvandrere og styrke selvaktelse, trygghetsfølelse og fellesskapsfølelse.

Søk i dag

 Hvert år deler vi ut midler til lag og foreninger i Sandnes kommune. Søk om støtte til prosjekt eller generell drift. 

Søknadsfrist er 14. juni 2021 kl. 12.00 
Send søknad